Ligestillingsvurdering af lovforslag

Lovgivningen er som udgangspunkt kønsneutral. Virkningerne af en lov kan imidlertid være af større betydning for det ene frem for det andet køn. Det kan betyde, at loven i mindre grad får den tilsigtede effekt.