Ligestilling i det offentlige

Ifølge den danske ligestillingslov er alle offentlige myndigheder forpligtet til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligestillingsvurdering er en metode til at fremme ligestilling mellem kønnene ved at integrere køn og ligestilling i lovgivning, kerneopgaver og forvaltning.

Ligestillingsvurdering kan anvendes til at kvalitetssikre de offentlige tilbud og samtidig fremme ligestilling mellem kønnene ved at integrere køn og ligestilling i lovgivning, kerneopgaver og forvaltning.

Ligestillingsvurdering handler om at kende målgruppen og inddrage viden om kvinder og mænds adfærd og vilkår inden for bestemte områder i opgaveløsningen. Når for eksempel der er flere drenge i specialklasser, drengene trives dårligere i daginstitutionerne, mænd har kortere levetid, lider af flere livsstilssygdomme og oftere har et misbrugsproblem, og ikke går til læge i samme omfang som kvinder, kan det betyde, at ikke alle får eller har lige muligheder.

Ikke alle kønsforskelle udgør et ligestillingsproblem, men viden om kønsforskelle kan bidrage til at målrette ydelserne og til at skabe øget kvalitet, større effektivitet og fremme ligestilling mellem kønnene.

Forpligtelse

Danmark er internationalt forpligtet til at indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine politikker og aktiviteter, hvilket fremgår af både CEDAW-konventionen og EU-traktatens artikel 2 og 3.

Ifølge den danske ligestillingslov påhviler der desuden en forpligtelse for alle offentlige myndigheder til inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

På statsligt niveau er det de respektive ministre, der har ansvaret for at fremme ligestilling inden for sine områder, politikker og aktiviteter. Ministeren for ligestilling har dertil en særlig rolle som pådriver og tovholder for regeringens samlede ligestillingsindsat.

Om ligestillingsvurdering

Ligestillingsvurdering (gender mainstreaming) er en internationalt anerkendt metode til at fremme kvalitet og ligestilling i de offentlige tilbud. Ifølge blandt andet EU-traktaten er Danmark internationalt forpligtet til at fremme ligestilling.

Om ligestillingsvurdering

Ligestillingsvurdering (gender mainstreaming) er en internationalt anerkendt metode til at fremme kvalitet og ligestilling i de offentlige tilbud. Ifølge blandt andet EU-traktaten er Danmark internationalt forpligtet til at fremme ligestilling.