Kodeks for diversitet i rekruttering

Sammen med Copenhagen Business School og syv rekrutteringsfirmaer er der udviklet et kodeks for diversitet i rekruttering til ledelse og bestyrelser, som rekrutteringsfirmaer kan forpligte sig til at følge.

Det frivillige kodeks består af otte principper, som search- og rekrutteringsfirmaerne forpligter sig til at følge. Blandt andet skal firmaerne tilstræbe, at mindst 33 pct. af de potentielle kandidater, de præsenterer for deres klienter, er kvinder. Det skal være med til at sikre, at feltet af kandidater bredes ud, og at nye talenter kommer i spil.

Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, som samtidig er nogle af de mest veluddannede. Alligevel er kvinder underrepræsenterede på de øverste ledelsesposter i dansk erhvervsliv. 19 pct. af bestyrelsesmedlemmerne og 14,8 pct. af direktionsmedlemmerne i alle danske virksomheder var i 2017 kvinder.

Central rolle

Rekrutterings- og searchfirmaer spiller en central rolle, når der skal findes kandidater til ledelses- og bestyrelsesposter i danske virksomheder. Firmaerne anerkender og er opmærksomme på, at diversitet i bestyrelser og ledelse kan bidrage til at tilføre virksomheder værdi. Rekrutterings- og searchfirmaerne er som en del af deres arbejde i naturlig dialog med virksomhederne om deres personaleprofil og udvikling.

De kan derfor have indflydelse på at sikre et grundlag for diversitet i rekrutteringsprocessen og støtte deres klienter i bl.a. at skabe en mere ligelig kønssammensætning i deres bestyrelser og ledelse.

Kodekset er frivilligt, men ved at underskrive det forpligter firmaerne sig til at efterleve otte principper i det daglige arbejde samt at bidrage til indsamling af viden om udviklingen for rekruttering til bestyrelses- og ledelsesposter i danske virksomheder og de største offentlige myndigheder og at afrapportere herpå på årlig basis.

Dialogen med rekrutteringsbranchen er en del af regeringens opfølgningen på evaluering af lovgivningen om måltal og politikker for kønsfordelingen i bestyrelser og ledelse. De syv firmer der står bag kodekset er Spencer Stuart, Odgers Berndtson, Russell Reynolds Associates, Egon Zehnder, Amrop, Korn Ferry og Heidrick & Struggles. Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling og CBS finansierer i fællesskab, at der kan måles og analyseres på indsatsen.

Der afholdes i alt tre konferencer og workshops, hvor resultaterne af indsatsen præsenteres, og hvor rekrutteringsbranchen og virksomheder bl.a. vil dele viden og erfaringer om arbejdet med at fremme diversitet i ledelse og bestyrelser.