Kvinder i ledelse og bestyrelser

For få kvinder i Danmark ender med at bruge deres gode uddannelse i en ledende stilling.

Danmark har nogle af verdens bedst uddannede kvinder. Alt for få af dem ender med at bruge deres gode uddannelse i en ledende stilling på topchefniveau eller i bestyrelser.

Virksomhederne skal udnytte de mange talentfulde og veluddannede kvinder, vi har i Danmark, og samfundet skal høste gevinsten af, at alle talenter bliver bragt i spil.

Den danske model for flere kvinder i virksomhedsledelse

I april 2022 vedtog Folketinget to nye love, der skal styrke reglerne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelse og bestyrelser. De nye regler skal i højere grad understøtte en mere ligelig kønssammensætning i ledelse og bestyrelser i både de store private virksomheder og i den offentlige sektor.

Lovgivningen forpligter nu ca. 2400 private virksomheder og hele den offentlige sektor til at opstille måltal for både kønssammensætningen i bestyrelser mv. og som noget nyt også i de øverste ledelsesniveauer. Der skal også udarbejdes en politik, der har til formål at øge det underrepræsenterede køn, hvis der ikke er en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer.

Samtidig skabes der mere åbenhed og gennemsigtighed, så det bliver muligt at følge udviklingen og de opstillede måltal via offentligt tilgængelige hjemmesider.