Indsatser for LGBT+

Tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBT+ personer).

Mange LGBT+ personer oplever få eller ingen udfordringer på baggrund af deres LGBT+ identitet. Men undersøgelser viser, at LGBT+ personer stadig i langt højere grad end andre oplever mistrivsel, ensomhed, selvskade, selvmordstanker og -forsøg, seksuelle overgreb og vold både i parforholdet og i form af hadforbrydelser. Særligt unge, transkønnede og etniske minoriteter er udsatte. Internationalt er LGBT+ personers rettigheder mange steder under stort pres.

Samlet indsats

En samlet indsats på LGBT+ området skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Med lanceringen af 39 initiativer og knapt 25 mio. kr. sætter en handlingsplan for perioden 2022-2025 blandt andet ind for at forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel, fremme LGBT+ børn og unges trivsel, bekæmpe partnervold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer samt fremme anerkendelse af LGBT+ familier.

Minister for ligestilling koordinerer regeringens indsats på LGBT+ området, mens de enkelte ministre som hidtil varetager indsatsen inden for eget ressortområde.