Digitaliserings- og ligestillingsminister

Mia Wagner

 

Mia Wagner har været digitaliserings- og ligestillingsminister siden d. 23. november 2023. Mia Wagner er medlem af Venstre.

Mia Wagner

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling

Medlem af Venstre

  • Digitaliserings- og ligestillingsminister fra 23. november 2023.
  • Cand.jur, Københavns Universitet, 1998-2003
  • HF, Viborg Amtsgymnasium
  • Overlund Skole

Kontakt

Ministeren: minister@digmin.dk

Pressebilleder

Ophavsretten tilhører Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, men kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.