Puljer

Her finder du de puljer, der er åbne for ansøgninger.

Ansøgningspulje om netværk og støtte til mænd i krise

Der udbydes en ansøgningspulje til aktiviteter med støtte og netværk til mænd, der oplever en livskrise fx som følge af skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, dødsfald mv. Herunder projekter, der kan støtte fædre i deres forberedelse af drøftelser om samvær ved skilsmisse mv. og understøtte håndteringen af forældreskabet efter en skilsmisse med fokus på barnets bedste.

Formålet er at støtte mænd i krise og dermed mindske risikoen for social eksklusion. Der er afsat 2,2 mio. kr. fra SSA-reserven 2024-2027 til puljen.

Frist for ansøgning til puljen er den 23. august 2024.

Ansøgningspulje til aktiviteter for udsatte fædre på orlov

Der udbydes en ansøgningspulje til aktiviteter for kommende fædre og fædre på orlov i særligt udsatte positioner. Det kan fx være etablering af netværk i form af ”fædregrupper” eller ”fædrehold”.

Formålet er at støtte udsatte fædre i deres brug af orlov og i forældrerollen og derigennem understøtte deres tilknytning til barnet og de positive effekter, som brugen af orlov har. Der er afsat 3,0 mio. kr. fra SSA-reserven 2024-2027 til puljen.

Frist for ansøgning til puljen er den 23. august 2024.

 

Spørgsmål til ansøgningspuljen skal stilles skriftligt og kan sendes til jho@lige.dk og obw@lige.dk. Alle spørgsmål/svar, som ikke har karakter af almindelig vejledning ift. ansøgningspuljen, vil blive offentliggjort.