Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statistik for 2023:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet blev etableret i forbindelse med regeringsdannelsen den 15. december 2022. Nedenstående statistik dækker perioden fra 15. december 2022 - 31.december 2023.

Indberetninger til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets whistleblowerordning
Statistik for perioden 15. december 2022 - 31. december 2023
Modtagne indberetninger Realitetsbehandlede indberetninger Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
1 0 1 0

Overordnede temaer for indberetninger, der er modtaget og realitetsbehandlet: Ingen i perioden.