Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når du søger job i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Du har søgt en ledig stilling her hos os, og for at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse i vores it-system, HR manager. Her vil vi informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores it-system. Samtidig vil vi informere dig om, hvordan vi behandler din ansøgning og dermed om formålet med, at vi registrerer oplysninger om dig.

I systemet HR Manager er der kun de oplysninger, du selv taster eller uploader, f.eks. navn, adresse, ansøgning, CV, eksamenspapirer mv. Kun medarbejdere i ministeriet med særlige rettigheder kan se oplysningerne i systemet. Som udgangspunkt vil det være den rekrutterende chef, ansættelsesudvalget og ansatte i HR, der har adgang til oplysningerne. Oplysningerne gemmes i systemet i 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. 

Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger, når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler, hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget.

Vores mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger, som er bedst kvalificeret.

Efter de personlige samtaler kan vi få brug for at indhente yderligere oplysninger om den ansøger, som vi skønner, er bedst kvalificeret. Vi indhenter oplysninger hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver. I så fald vil vi først bede om ansøgerens samtykke. Det kan også være vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.

Langt de fleste gange får vi ingen negative oplysninger af betydning om ansøgeren, og så vil vi normalt tilbyde ham eller hende den ledige stilling. Hvis vi mod forventning skulle få oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte ansøgeren, vil vi partshøre ansøgeren over oplysningerne, inden vi tager endeligt stilling til, hvem der skal ansættes. 

Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere, som har været til samtale, forsøger vi at kontakte telefonisk.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning, fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet og brugt i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Behandlingsgrundlag

Som offentlig myndighed behandler vi dine personoplysninger efter databeskyttelseslovens § 12.  

Kontaktoplysninger

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Her er vores kontaktoplysninger:
 

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

www.digmin.dk  

Tlf. nr. 72 28 24 00

E-mail: digmin@digmin.dk

CVR-nr.: 43720082

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

• På e-mail: digmin@digmin.dk

• Ved brev: Stormgade 2-6, 1470 København K, Att. Databeskyttelsesrådgiveren

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.