Organisation

Afdelingen har fokus på driften af ministeriet, organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk, juridisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

Afdelingen samarbejder med det øvrige departement, styrelserne på ministerområdet og andre ministerier om at skabe klare og effektive rammer for løsning af ministeriets kerneopgaver med fokus på god økonomistyring, juridisk compliance, ledelse og organisationsudvikling.

Afdelingen varetager opgaver i relation til styring, økonomi, tilsyn, jura, regnskab, HR, intern kommunikation og service.

Organisation

 • Budget og regnskab for departementet
 • Økonomisk koordination ift. finansloven, aktstykker, udgiftsopfølgninger og ministeriets DUT-forhandlinger
 • Koordination i forhold til institutionernes budgetter og bevilling
 • Budgetanalyser mv.
 • Institutionsstyring, herunder resultatplaner, direktørmøder og nøgletal på ministerområdet
 • Resultatmål for departementet
 • Koordination i forhold til Rigsrevisionen
 • Juridisk rådgivning af departementet og ministerområdets institutioner
 • Personale- og lønadministration
 • HR-juridisk rådgivning af ministerområdets institutioner
 • Organisationsudvikling, herunder politikker, retningslinjer og SAU
 • Ledelsesudvikling, herunder ledelsesinformation og -koncepter
 • Intern kommunikation
 • Service for departementet

Kontakt

Afdelingschef Mette Dige Rønholt:  mdr@digmin.dk / 72 28 24 41

Administrationschef Mathilde Mørch: mam@digmin.dk / 72 28 24 25

Økonomichef Filip Brodthagen: fvnb@digmin.dk / 72 28 24 35

Chef for Organisationsudvikling og Jura Camilla Leth: cle@digmin.dk / 50 77 56 62