Cybersikkerhedspagten

Cybersikkerhedspagten er et offentligt-privat samarbejde, der skal sikre, at danske små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) bliver de mest cybersikre i Europa.

Danske virksomheder rammes hver dag af cyberangreb. Det kan have store omkostninger, både for den enkelte virksomhed og på samfundsplan. Selvom danske virksomheder i stigende grad investerer i digital sikkerhed, er der fortsat et stort behov for forbedring, og særligt de små og mellemstore virksomheder er sårbare. Danmark er ifølge EU-kommissionens undersøgelse af den digitale økonomi (2022) et af Europas mest digitale lande. Gennem en fælles og koordineret indsats skal Cybersikkerhedspagten løfte danske SMV’ers digitale sikkerhedsniveau til at være det højeste i EU. Samtidig vil pagtens parter arbejde for at gøre danske virksomheders digitale sikkerhedsniveau til en konkurrencefordel.  

Cybersikkerhedspagten skal medvirke til at sikre: 

 • Sammenhæng og synergi mellem eksisterende og nye SMV-rettede indsatser på cybersikkerhedsområdet. 

 • Udveksling af data, viden og erfaringer, mhp. at skabe et nationalt dækkende billede af sikkerhedssituationen for SMV’erne.

 • At der skabes nye samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor om at styrke SMV’ernes muligheder for at beskytte sig mod cyberangreb.

De stiftende medlemmer

 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet)
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • IT-Branchen
 • Industriens Fond
 • SMV-Danmark
 • IDA
 • Finans Danmark
 • HK
 • Forsikring & Pension
 • Center for Cybersikkerhed

Udover cybersikkerhedspagtens stiftende medlemmer kan virksomheder, myndigheder eller organisationer associeres efter indstilling fra de stiftende medlemmer.

Associerede medlemmer får mulighed for at bidrage til at styrke den digitale sikkerhed i danske virksomheder. I udgangspunktet kan associerede medlemmer indgå i de offentligt-private samarbejder i samme omfang som stiftende medlemmer. Derudover får medlemmer i pagtens arbejdsfællesskab sparring og samarbejdsmuligheder blandt pagtens private og offentlige medlemmer.

For at blive associeret medlem skal du tage kontakt til én af de stiftende organisationer, eller til Amanda Højriis Hansen (amhan@erst.dk), som projektleder pagten.