Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal følge implementeringen af regeringens digitaliseringsstrategi og rådgive regeringen om Danmarks digitale udvikling.

Med lancering af regeringens digitaliseringsstrategi i maj 2022 besluttede regeringen at nedsætte et digitaliseringsråd for strategiens løbetid i 2022-26. Rådet skal blandt andet bidrage med perspektiver på offentlig digitalisering, erhvervslivets digitale omstilling, Danmarks digitale eksportpotentiale og grøn omstilling.

Digitaliseringsrådet har til opgave at:

  • Følge implementeringen af initiativerne i regeringens digitaliseringsstrategi.
  • Rådgive om perspektiverne for den brede digitaliseringsdagsorden, herunder indhente ny viden fra både ind- og udland og kvalificere nye tendenser inden for digitalisering.
  • Komme med anbefalinger til nye muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter for den videre digitale udvikling af Danmark.
  • Evaluere initiativerne i digitaliseringsstrategien samt give input til forberedelsen af en ny strategi for digitalisering i 2025-2026.

Rådets arbejde ledes af forperson Nana Bule og består derudover af repræsentanter fra den offentlige sektor, forskningsverdenen, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.

Medlemmer af Digitaliseringsrådet 2022-26

 

Forperson:

Nana Bule, rådgiver, Goldman Sachs 

Medlemmer:

André Rogaczewski, adm. direktør og stifter, Netcompany

Tommy Ahlers, iværksætter og tidligere MF’er og uddannelses- og forskningsminister (V)

Mikkel Flyverbom, professor (MSO), Copenhagen Business School

Pernille Blach Hansen, fhv. regionsdirektør, Region Midtjylland

Pernille Halberg Salamon, direktør, Komponent

Anja C. Jensen, forbundsformand, HK Danmark

Camilla Ley Valentin, branchedirektør, DI Digital

Casper Klynge, Vicedirektør, Dansk Erhverv

Andreas Cleve, CEO og stifter, Corti

Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

Digitaliseringsrådet samlet den 16. januar 2023. Fra venstre: Pernille Blach Hansen, Brian Mikkelsen (ikke længere medlem), Anja C. Jensen, Rikke Hougaard Zeberg, Claus Jensen, Marie Bjerre, Mikkel Flyverbom, Nana Bule, André Rogaczewski, Pernille Halberg Salamon, Tommy Ahlers. (Andreas Cleve var ikke til stede ved mødet).