Kernefortælling

Fremtiden er digital og divers

Teknologien spiller en større rolle i vores liv, virksomheder og samfund for hver dag, der går. Den løser opgaven på et nyt niveau, frigiver menneskelige ressourcer og styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Digitalisering kan være ét af svarene på alt fra klimaudfordringer til styrket velfærd. Men det er ikke uden udfordringer. Digitalisering kender ikke landegrænser, og vi har brug for fælles spilleregler. Som ministerium er vi sat i verden for at indfri potentialerne og hjælpe til at håndtere udfordringerne i den digitale transformation.

Danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden, men der er stadig områder, hvor vi ikke har reelt lige muligheder: Kvinder er mere udsat for vold og social kontrol, og kvinder halter efter mænd i ledelse, forskning og iværksætteri. Mænd har dårligere helbred og er overrepræsenterede på bunden af samfundet. Som ministerium arbejder vi for en fremtid uden diskrimination og med reelt lige muligheder både i paragraffer og praksis.

I Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet former vi forandringer for fremtiden. En fremtid, der er digital og divers. Når det handler om digitalisering og ligestilling, arbejder vi for, at Danmark fortsat skal være et foregangsland, og for, at vi får alle med.

Mens departementet er smalt, er vi fagligt brede – og vi hjælper hinanden. I det hele taget tror vi på, at de bedste resultater bliver til gennem konstruktivt samarbejde med både hinanden og vores omgivelser. Ordentligt, enkelt og sammen er vores fælles retning i stort og småt.

Vi er stolte af en kultur, der er så flad, som den kan blive. Vi rykker hurtigt på en skarp idé, vejen fra medarbejder til minister er kort, og departementschefens dør står åben.

Vi gør os hver dag umage for at skabe en god arbejdsplads sammen. Det skal være rart, udviklende og meningsfuldt at gå på arbejde, og vi vil have et arbejdsliv i balance.